ماماطب
مامایی یک حرفه تکاملی‌ست!
صفحه آرشیو

زمان تخمک گذاری در سیکل 28 روزه

تخمک گذاری چیست و محاسبه زمان چگونه است ؟

تخمک گذاری چیست و محاسبه زمان چگونه است : تخمک گذاری چیست تخمک گذاری به موقع به معنی بارداری موفق است. حداقل این چیزی است که نزدیکترین دوستان و مادر شما به شما می گویند. با این حال ، تخمک گذاری دقیقاً چیست؟ و چرا اگر می خواهید باردار شوید…
Call Now Buttonتماس با مشاور