ماماطب
مامایی یک حرفه تکاملی‌ست!

عوارض سقط جنین با قرص

عوارض قرص سقط جنین۲

عوارض سقط جنین با قرص

بیش از 47٪ سقط جنین در ایالات متحده در زنان زیر 8 هفته با روش قرص سقط جنین پایان می یابد.

میزان موفقیت در زنانی که 8 هفته یا کمتر باردار هستند 96 تا 99 درصد است.

 برای زنانی که 9 تا 10 هفته باردار هستند ، میزان موفقیت اندکی کاهش می یابد و به 93 تا 98 درصد می رسد.

 در بیمارانی که 13 هفته باردار هستند ، میزان موفقیت 93 تا 96 درصد است.

میزان عدم موفقیت در روند سقط جنین پزشکی کمتر از 1٪ است.

سقط جنین چگونه انجام میشود

قرص سقط جنین در واقع دو قرص متفاوت است.

اولین مورد Mifepristone است (Mifeprex ، RU 486 ، قرص فرانسوی) که FDA برای سقط جنین در مراحل اولیه پزشکی (7 هفته یا کمتر) در سپتامبر 2000 تأیید شد. با جلوگیری از اتصال پروژسترون روی رحم کار می کنداین منجر به پاسخی می شود که گویی پروژسترون کافی در بدن وجود نداردپوشش دیواره رحم از بین می رود و بارداری جدا می شودعلاوه بر این میفپریستون همچنین باعث افزایش فشار داخل رحم ، نرم شدن دهانه رحم و افزایش حساسیت رحم به انقباض در هنگام قرار گرفتن در معرض پروستاگلاندین ها می شود.

میزوپروستول (Cytotec) دومین قرصی است که داده می شود مشخص شد که دادن سایتوتک به زنانی که باردار هستند باعث گرفتگی رحم ، خونریزی واژن و سقط جنین می شودپروستاگلاندین ها باعث انقباض رحم می شوند و بافت حاملگی را از طریق دهانه رحم هل می دهند.

 چرا قرص سقط جنین اثر نکرد

مطالعه ای با استفاده از Misoprostol به تنهایی انجام شد تا مشخص شود چرا در برخی شرایط قرص سقط جنین موثر نیست. در بیماران با درد پایین شکم و خونریزی واژینال که در عرض 24 ساعت از مصرف قرص میزوپروستول اتفاق افتاده است ، میزان موفقیت بالاتری دارد. همچنین در زنانی که هرگز زایمان نکرده اند و دارای گروه خونی Rh منفی هستند ، میزان موفقیت بالاتری نیز وجود دارد. میزان موفقیت ایجاد سقط کامل با یک دوزمیزوپروستول  تقریباً 75٪ بوده است. میزان موفقیت با استفاده ازمیزوپروستول  به تنهایی برای خاتمه حاملگی طبیعی 85 تا 95 درصد است.

میزان شکست قرص سقط جنین بسیار ناچیز استدر صورت عدم موفقیت ، فرد باید به فکر ادامه بارداری ، حاملگی خارج رحمی ، سقط جنین ناقص یا از بین رفتن جنین (عدم رشد بافت بارداری و یا عدم وجود ضربان قلب جنین) باشدشرایطی وجود دارد که بیماران ممکن است برای چندین روز خونریزی سنگینی داشته باشند و در عین حال بارداری دست نخورده باقی مانده و به رشد طبیعی خود ادامه دهدبه همین دلیل مهم است که همه دستورالعمل ها را دنبال کنیدقرار ملاقات پیگیری 2 تا 4 هفته بسیار مهم استاطمینان از عدم وجود بافت جنین است و هیچ عارضه دیگری وجود ندارد.

سقط جنین پزشکی هنگامی که باید یک عمل جراحی کورتاژانجام شود ، یک شکست محسوب می شودهمه بیمارانی که انتخاب می کنند یک روش سقط جنین پزشکی را انجام دهند ، می دانند که میزان موفقیت 100٪ نیست.

علتی که ممکن است به سقط جراحی (ساکشن )نیاز باشد ، موارد زیر است.

بارداری ادامه دارد

تقریباً 25٪ بیماران برای ویزیت پیگیری 2 تا 3 هفته ای خود بر نمی گردندسونوگرافی انجام می شود که نشان می دهد بارداری همان بارداری است و رشد طبیعی نیز وجود داردبیمار باید تصمیم بگیرد که آیا مایل است بارداری را ادامه دهد یا سقط کند.

خونریزی شدید واژن

زنانی که پس از مصرف قرص میزوپروستول بدون خونریزی ، خونریزی بسیار کم ، خونریزی کم و یا بدون درد احساس می کنند ، باید از نظر بارداری خارج رحمی یا عدم سقط جنین پزشکی ارزیابی شوندبه ندرت اما ممکن است که خونریزی یا گرفتگی عضلات پایین شکم یا لگن اتفاق نیفتد و سقط درمانی موفقیت آمیز باشداین در زنانی رخ می دهد که 3 تا 4 هفته بارداری دارند.

 میزوپروستول ممکن است به صورت زیر زبانی ، یا مقعدی تجویز شودخونریزی به طور کلی 15 تا 20 دقیقه پس از مصرف قرص ها شروع به کاهش می کند.

بعد از سقط جنین چه آنتی بیوتیکی مصرف کنیم

آنتی بیوتیک ها ممکن است برای جلوگیری (پیشگیری) یا درمان عفونت مداوم شروع شوندقرص های میزوپروستول یا کورتاژ ساکشن جراحی دو روشی هستند که برای تخلیه رحم استفاده می شودتصمیم گیری برای انتخاب بین یکی یا دیگری به مدت طولانی بودن روند ، علائم حیاتی بیمار ، وضعیت آبرسانی ، حالت تهوع ، استفراغ ، میزان خونریزی واژن ، درد ،

دستورالعمل های مربوط به سقط پزشکی ، بر اهمیت مشاوره زنان در مورد خطر شکست و عوارض مرتبط با روش قرص سقط جنین تأکید دارنداز بیماران خواسته می شود در هر زمان برای یک دمای بالاتر از 38 درجه  که بیش از 24 ساعت طول بکشد ، با یک شماره اضطراری 24 ساعته تماس بگیرند . ( درد قابل توجه در قسمت تحتانی شکم که با استفاده از داروی مسکن برطرف نمی شود ، یک درد ناگهانی شدید لگن راست یا ربع پایین که ممکن است نشان دهنده  بارداری خارج رحمی باشد ، اسهال یا استفراغ مداوم ، قادر به ایستادن یا راه رفتن بدون سرگیجه ، تاکی کاردی (ضربان قلب سریع) ، بی حال ، بی پاسخ یا ایجاد ترشحات بدبوی واژن.)

طرز استفاده صحیح از قرص سقط جنین

روش قرص سقط جنین اخیراً توسط FDA اصلاح شده است تا سقط جنین را تا 10 هفته با استفاده از روش قرص سقط جنین خاتمه دهد برای زنانی که بیش از 10 هفته باردار هستند ، هنوز ممکن است روش قرص سقط جنین انجام شود.

مطالعات نشان می دهد که روند قرص سقط جنین می تواند برای بیمارانی که 6 هفته یا کمتر دارند تا 93٪ تا 100٪ موثر باشدروش تجویز می تواند عامل مهمی در تکمیل روش سقط جنین باشد.

 پس از مطالعات بیشمار و میلیون ها بیمار که روند سقط جنین پزشکی را طی می کنند ، بسیار ایمن بودن آن ثابت شده استدستورالعمل های مصرف سری دوم قرص سایتوتک (Misoprostol) که شامل دوز ، راه مصرف (واژینال ، زیر زبانی ، باکال یا بلعیده شده) و تعداد دفعات آن است که به طور کلی دشوار نیست شاید قرص ها اگر از طریق واژن وارد شوند به اندازه لازم در عمق یا زیر دهانه رحم قرار نگیرندیا شاید قرص میزوپروستول حل نشده (ذوب) نشده و بنابراین دوز کافی برای تکمیل فرآیند سقط جنین بدست نیامده استاز طرف دیگر ، قرار دادن قرص ها به صورت باکال یا زیر زبانی ممکن است محقق نشود.

سونوگرافی واژینال بعد از سقط جنین

 سونوگرافی فقط باید برای اثبات عدم وجود کیسه حاملگی یا ضربان قلب جنین انجام شودغیر معمول نیست که آزمایش بارداری تا 3 هفته یا بیشتر مثبت باقی بماند .

حتی در 3 هفته ممکن است محصولاتی وجود داشته باشد که در رحم باقی می ماننداگر بیماران بدون علامت باشند (بدون تب ، درد پایین شکم ، ترشحات واژن ضعیف یا حساسیت به رحم) و فقدان کیسه سالم یا جنین ، مداخله تهاجمی موجه نیست.

دوره قاعدگی بعد از سقط جنین به طور معمول 4 تا 6 هفته پس از اتمام روند سقط پزشکی آغاز می شود تخمک گذاری ممکن است 4 تا 5 روز پس از مصرف قرص مزوپروستول رخ دهدبارداری می تواند در طی 1 هفته از مصرف قرص های مزوپروستول اتفاق بیفتد.

کدام قرص برای سقط جنین موثر است

کدام قرص سقط جنین موثرتر است؟

ترکیب میفه پریستون و میزوپریستول در سه ماهه اول بارداری بسیار موثر استروش های مختلفی وجود دارد که در انجام روند سقط جنین پزشکی استفاده می شود.

مراقبت های پس از سقط جنین

 زنان باید 2 تا 4 هفته پس از عمل سقط جنین پیگیری کننداین قرار مهم است و برای تأیید کامل روند سقط جنین استفاده می شود و هیچ مشکلی و شکایتی وجود نداردآزمایش ادرار می تواند آزمایش منفی بودن بارداری و خالی بودن رحم توسط سونوگرافی را تعیین کند.

علائم بارداری بعد از سقط جنین

هیچ مدرکی مبنی بر کاهش میزان باروری بیماران پس از سقط جنین پزشکی وجود ندارد . یک مطالعه افزایش میزان بارداری را در زنان تحت عمل قرص سقط جنین در مقایسه با گروه شاهد با نرخ باروری پایین نشان داد.

شیردهی پس از سقط جنین

اکنون که دانستید شیردهی پس از سقط جنین مجازاست ، می توانید اجازه دهید که تولید شیر به خودی خود کاهش یابد ، یا سعی کنید آن را سرکوب کنید. می توانید چند مرحله ساده برای کنترل روند شیردهی پس از سقط جنین امتحان کنید.

اگر سینه ها احساس سیری می کنند ، مهم است که شیر را با استفاده از پمپ شیر یا دست خود شیر دهید. اگر شیر اضافی را از پستان خود خارج نکنید ، ممکن است دچار ورم پستان شوید که منجر به سفت شدن بافت پستان می شود و می تواند منجر به عفونت های دیگر شود.

هیچ مدرکی وجود ندارد که مصرف سایتوتک یا میزوپروستول باعث عوارض پزشکی به دلیل شیر دادن به فرزندش میشود .

 سقط جنین پزشکی چقدر ایمن است؟

هنگام خاتمه حاملگی با استفاده از روش سقط درمانی کمتر از 0.5 درصد احتمال بروز عارضه جدی وجود دارد .

 مراقبت های بعد از سقط جنین

مراقبت از خود پس از مصرف قرص سقط جنین مهم است مراحل زیر را دنبال کنید تا حداقل شانس بروز عوارض را داشته باشید:

از وارد کردن اجسام به واژن از جمله تامپون خودداری کنیددوش گرفتن خوب است.

2 .حداقل 24 ساعت پس از مصرف قرص های میزوپروستول از انجام فعالیت های بدنی سنگین خودداری کنیدورزش شدید ، بلند کردن یا حمل اجسام سنگین ، ایستادن طولانی مدت یا پیاده روی بیش از حد طبیعی نمونه هایی از فعالیت هایی است که باید از آنها به مدت 24 تا 48 ساعت پس از عمل پرهیز کنید.

3. زنان باید از رانندگی پس از مصرف قرص های مزوپروستول خودداری کننددرد و ناراحتی به طور بالقوه باعث حواس پرتی شده و منجر به تصادف اتومبیل و احتمالاً مرگ می شود.

از کجا بفهمیم جنین کامل سقط شده

سقط ناقص جایی است که بیماران به طور کلی دل درد و خونریزی دارندوقتی تمام بافت جنین و یا بارداری از رحم خارج نشده باشد ، سقط جنین ناقص استاین می تواند باعث درد مداوم یا خاموش و درد شکم یا خونریزی واژینال شوددر بعضی مواقع خونریزی ممکن است بیشتر از زمان های دیگر باشدلخته های خون به اندازه لیمو یا توپ های گلف ممکن است از طریق واژن عبور کنندممکن است شروع ترشحات ناخوشایند واژن رخ دهد .

آیا سقط جنین با قرص قابل تشخیص است

هیچ آزمایش تجاری خون یا ادرار وجود ندارد که بتواند سطح خونی قرص سقط جنین را تشخیص دهد.

برای عضویت در خبرنامه ماماطب آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید!

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.