ماماطب
مامایی یک حرفه تکاملی‌ست!

چگونه از عاشق شدن جلوگیری کنیم ؟(دکتر هلاکویی)

چگونه از عاشق شدن جلوگیری کنیم : ؟ اکثرا موافقند که نمی توان عاشق چه کسی شد را کنترل کرد. در برخی موارد شاید نخواهید.

شاید عاشق کسی هستید که به شما احساس مشابهی ندارد.

“عشق یک طرفه می تواند سلامت عاطفی را تحت تاثیر قرار دهد و ناراحتی بسیار ایجاد کند.” به کیم اگل که مشاور ازدواج و خانواده در سن دییگو است رجوع کنید.

شاید هم عاشق کسی هستید که حتی اظهار دارد برای شما مناسب نیست.  شاید شما و زوجتان شدیدا عاشق هم هستید ولیکن تفاوت های بسیار مجاورت مداوم را مشکل کرده است.

صرف نظر از موقعیت حاضر، عشق عاطفه پیچیده ای است و گاهی حتی وقتی رابطه ای به صلاح شما نیست، به سادگی نمی توان عواطف را کنار گذاشت.

توصیه های ذیل برای شروعی تازه هستند.

چگونه از عاشق شدن جلوگیری کنیم

چگونه از عاشق شدن جلوگیری کنیم

حقیقت را بشناسید

خوش بینی خصوصیت بدی نیست.  در واقع امید در موقعیت های دشوار نشانه قوت یک فرد است.

ولیکن هنگام قرار داشتن در روابط غیر حسنه، حقیقت امروز بهتر از انتظارات فرداست.

کسی که دوست دارید شاید احساس شما را نداشته باشد.  شاید در ارتباط نزدیک شدیدا خود را عاشق بدانید ولیکن  هنگام دوری درباره هر چیزی توافق نداشته باشید.

اگر بخواهید از کسی جدا شوید فکر نکنید که ناموفق هستید. نیازمند شجاعت و اعتماد به نفس هستید.  در جهت رشد قدمی مثبت برداشته اید.

آگاهی از رابطه مختل قدمی مهم است ولیکن در آرامش شما موثر نیست.

نیازهای یک رابطه را تمایز دهید و متوجه اختلافاتتان باشید.

از یک رابطه چه می خواهید و چه نمی خواهید؟  بدین ترتیب شاید بفهمید از یک رابطه چه می خواهید و زوج مناسب کیست.

شاید با زوج مناسبتان خوش بخت هستید.  هر چه بیشتر با هم هستید پیوندتان قویتر می شود و در نهایت متوجه عشق می شوید.

ولیکن یک مساله بزرگی وجود دارد: روزها و گاهی یک هفته یا بیشتر از آنها خبری ندارید.  پیامهای فیسبوکتان را پاسخ نداده است.

چگونه از عاشق شدن جلوگیری کنیم

مهم است که ارتباطتان در یک رابطه خوب باشد و اگر به موقع بهم جواب ندهید حتما زوج خوبی نمی شوید.

وقتی متوجه شدید که عاشق کسی هستید که نیازهایتان را جواب نمی دهد شاید آسانتر بتوانید فراموشش کنید.

چرا دچار عشق یک طرفه میشویم

این عشق برای شما چه معنی داشته است؟

شاید کسی قلبتان را قلقلک دهد مطابق اگل.  برخی روابط که در هنگام رشد برای ما مهم بوده اند می توانند شخصیت ما را تحت تاثیر قرار دهند.

عشقی که معنی دار شده باشد با خود زمانی را بیاد می آورد که باید آن را رها کنید. خوبیهای آن و بخصوص درسی که یاد گرفته اید را بیاد نگه دارید.  عواطف خود را تقبل کنید و در قلبتان جای دهید.

عواطف و اهمیت آنها را اگر نفی نمایید از رشد عقب می مانید.  آنها را پشت سر بگذارید و بسوی آینده بیاندیشید که راهی برای به آرامش رسیدن است.

بعلاوه یاد گرفته اید که اهمیت این عشق دیگر در زندگیتان جای ندارد.

به آینده بنگرید

عشق به شوهر قبلی یا کسیکه نیازهایتان را پاسخ نمی دهد بازدارنده است. اگر به کسیکه نمی توانید با او پیوندی داشته باشید بیاندیشید شادی آینده تان نیز خدشه می خورد.

حتی اگر نمی خواهید جدی باشید، تماس های همگنی می تواند شما را از دیگران با ارزش با خبر سازد.

وقتی جدی تر شدید، پیدا کردن زوج مناسب می تواند هنوز چالش برانگیز باشد.  نیازمند کمی زمان خواهید بود.  مشکلات مواجهه می تواند شما را به تفکر درباره عشق قبلیتان بازگرداند.

نشانه های عشق یک طرفه

با وجود این به آینده بیاندیشید و نه به گذشته هر چقدر هم که دشوار باشد.

اگر کسی را دوست ندارید شاید نیازمند فرصت برای حل پیوند قبلیتان باشید. روابط همگنی را ادامه دهید.  خود را حفظ کنید: راحت باشید و حقیقت را درباره انتظاراتتان و امکاناتتان بگویید.

روابط دیگر را اولویت بندی کنید

وقتی قلبتان شکسته است به روابط دیگر خود نمی اندیشید.

دوستان و اعضای خانواده می توانند شما را حمایت کنند.  شاید بدلیل تجربیاتشان حکمت یا نظری مفید با شما در میان بگذارند.

می توانند قوتبخش باشند و شما را راهنمایی کنند تا از رابطه ای معیوب ترمیم یابید.  به کنش هایتان توجه کنید.

اگر کسی خیلی شما یا گزینه هایتان را محکوم می کند یا بگونه ای دیگر ناراحتتان می کند زمان کمتری با آنها صرف کنید.

زمانی بخود اختصاص دهید

اگر خیلی عاشق باشید شاید فکر کنید تغییر کوچکی در ظاهرتان مطابق میل تر است یا شخصیتتان را تغییر خواهد داد.

آنچه از خود قایم کرده اید، خود خوری هایتان یا تغییر های اجباری را بیاد آورید.  شاید لباسهایتان را جذابتر انتخاب می کردید یا ورزشی که به آن علاقه نداشتید پیشه کرده بودید.

عواطفتان را شاید بروز نمی دادید و نیازهایتان را دنبال نمی کردید.

چگونه عشق یکطرفه را دوطرفه کنیم

آیا از این تغییرات راضی هستید؟ اگر به نکته هایی از خود که سر پوش گذاشته بودید بیاندیشید شاید آسانتر آن رابطه را پشت سر بگذارید و کمتر کسی را که واقعا عاشق شما نبوده دوست داشته باشید.

به خود فضایی برای عمل بدهید

مرحله بعد ممکن است بدیهی باشد ولیکن مهم است.

وقتی می خواهید بسوی آینده بروید شاید تکست یا تلفن یا اسنپ چتی با بهترین دوستتان احساسات از دست رفته تان را زنده کند.

بهتر است با مطلقه تان تماس برقرار نکنید مگر اینکه برای مراقبت از فرزندان و همکاری لازم باشد.

دوستان جدیدی پیدا کنید.

ممکن است بخواهید دوستی تان را نگه دارید.  اگر روابط شما با آنها سالم بوده است شاید هدف بدی نباشد.  صبر کنید تا عواطف عاشقانه کم شود.  در غیر این مورد می توانید با درد زیادی روبرو شوید.

بدانید که نیازمند گذشت زمانید

عشق می تواند و در واقع تقلیل می یابد ولیکن نه به سرعت و می تواند با خود ناراحتی به همراه داشته باشد.

توصیه هایی که شاید کمک کند:

صبور باشید

خود را بستایید و توصیه ای که به دوستی می کردید بخود بکنید

قبول کنید که درد طبیعی است

بیاد داشته باشید که این درد دائمی نیست.

رهایی از عشق یک طرفه دکتر هلاکویی

عشق به کسیکه عاشق شما نیست و حتی ناراحتی برایتان ببار آورده است دلیل حماقت یا اختلال نیست.  ما در دیگران نیکی می بینیم و امید داریم که تغییر کنند. زمان لازم است تا زاویه دیدمان تغییر کند و متوجه شویم که آنها نیز تغییر نمی کنند.

  • با مشاوری صحبت کنید
  • اگل می گوید عشق زیادی به ما صدمه می زند.
  • او مشاوره را در موارد ذیل توصیه می کند:
  • زندگی معمول رضایت بخش نیست
  • دچار سردرگمی عاطفی هستید
  • خود را در گوشه ای تاریک قرار داده اید
  • عواطف خود را نمی توانید درک کنید یا بپذیرید.

رواندرمانی- امنیت و محلی بدون طرف برای تامل درباره عواطف است.  راهبردهای مواجهه با مشکلات عاطفی ارائه می شود.  مهارت های تطابقی را کسب می کنید تا به واقعیت امر پی ببرید.

کی نیازمند کمک حرفه ای هستیم:

افکار خود کشی

ناامیدی

افسردگی دائم یا اضطراب

اگر نیازمند کمک فوری هستید به تریاژ تلفنی پیش گیری از خود کشی کشورتان زنگ بزنید.

شما با مشاورین و متخصصین روانکاوی در ناحیه تان وصل می شوید (خط حاد 7/24). اگر بیمه سلامت نداشته باشید می توانند شما را راهنمایی کنند تا به تسهیلات روانکاوی دسترسی داشته باشید.

آخر امر چیست؟ چگونه از عاشق شدن جلوگیری کنیم

ما انسانها مخصوص هستیم و عواطف پیچیده داریم.  عشق مثل کلیدی خاموش روشن نمی شود.

شاید به گونه ای همیشه با ما بماند.  تنها چون می خواهیم ناپدید شدنی نیست.

حتی اگر کاملا عشق به کسی را که شما را دوست نداشت یا به شما صدمه زد فراموش کردید، می توانید مثبت گرا و سالم بیاندیشید تا این عواطف دردناک نباشند. چگونه از عاشق شدن جلوگیری کنیم

برای عضویت در خبرنامه ماماطب آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید!

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با مشاور