ماماطب
مامایی یک حرفه تکاملی‌ست!

نشانی مطب:
تهران، بلوار ایت الله کاشانی، جنب بانک آینده، ساختمان آپادانا، طبقه ۵ جنوبی، واحد ۲۶
روزهای زوج از ساعت ۱۶ الی ۱۹
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۱۲۲۱۶۰

تفسیر سونوگرافی عدد nt | nb (تعیین جنسیت)

سونوگرافی عدد nt nb تعیین جنسیت : برای اطلاعات بیشتر در خصوص غربالگری NT بدانید که آن یک تست غیرتهاجمی اولیه است که میتواند اختلالات کروموزومی را غربال و شناسایی کند.

 فرایند غربالگری از فضای شفاف پشت گردن یا غربالگری NT یک فرایند فراصوت روتین ویژه است که بین هفته 11 تا 13 بارداری انجام میشود.

جنینهایی با علامت افزایش سیال در قاعده گردن – یک لکه شناخته شده بصورت یک چین در پشت گردن- ممکن است یک مشکل کروموزومی مثل سندرم داون نشان دهند.

 غربالگری از فضای شفاف پشت گردن، نوعی تست پیش از تولد است که به منزله این است که نتایج بگونه­ای هستند که نمیتوان با قطعیت گفت آیا کودک اختلال کروموزومی دارد یا خیر و تنها یک احتمال آماری وجود دارد.

این غربالگری اغب با یک تست خونی برای ارائه ادله بیشتر در مورد مغایرتهای نسبی در کودکی است که با اختلال ژنتیکی متولد شده است.

سونوگرافی عدد nt nb تعیین جنسیت

چه کسانی باید آزمایش غربالگری از فضای شفاف پشت گردن جنین را انجام دهند؟ یک غربالگری NT اغلب بخشی از تستهای روتین پیش از تولد در سه ماهه اول بارداری است و برای تمام زنان باردار توصیه میشود.

با وجود اینکه بطور گسترده­ای در دسترس است برخی مناطق ویژه مثل مناطق روستایی ممکن است به دستگاهها و تکنسین با تجربه برای انجام این فرایند دسترسی نداشته باشند.

چه موقع یک غربالگری از فضای شفاف پشت گردن انجام میشود؟ غربالگری NT باید در بین هفته 11 تا 13 بارداری انجام شود. پس از آن، بافت پشت گردن بقدری ضخیم میشود که دیگر شفاف نیست و نتایج تست غیرمعتبر هستند.

یک غربالگری NT چگونه انجام میشود؟ یک NT نوع خاصی از تکنیک فراصوت است که از یک دستگاه فراصوت بسیار حساس استفاده میکند.

یک متخصص سونوگرافی ابتدا از بالای سر تا سرین جنین را اندازه میگیرد تا مطمئن شود جنین مطابق سن خود رشد کرده است.

آنگاه او چین پشت گردن را بررسی کرده و ضخامت آنرا برای غربالگری تعیین میکند.

 این اندازه­گیریها، همراه با سن شما و سن بارداری جنین، در معادله­ای وارد میشوند که احتمال یک ناهنجاری کروموزومی را محاسبه میکند.

 گرچه این محاسبه یک تشخیص قطعی به شما نمیدهد اما به شما کمک میکند تصمیم بگیرید آیا میخواهید متحمل تست تشخیصی بشوید یا خیر.

در غربالگری فضای شفاف پشت گردن چه چیزی اندازه­گیری میشود؟ فضای NT یک فضای شفاف کوچک روی گردن کودک درحال رشد شما است که چین پشت گردن نامیده میشود.

 متخصصان دریافته­اند که این نقطه تمایل به تراکم سیال دارد و اندازه آن بزرگ میشود درکودکانی که مبتلا به ناهنجاریهای ژنتیکی مثل سندرم داون (که بوسیله یک نسخه اضافه کروموزوم 21 ایجاد میشود، یکی از 23 جفت کروموزومی که شامل یک کد ژنتیکی شخصی است)، تریزومی 21(یک نسخه اضافه از کروموزوم 21)، یا تریزومی 13 (تعداد اضافه کروموزوم 13) هستند.

اسکن فضای شفاف پشت گردن

غربالگری فضای شفاف پشت گردن (NT) یک نمایش سونوگرافی از یک مجموعه از سیالات زیرپوستی پشت گردن جنین در سه ماهه اول بارداری است.

اصلاح فضای شفاف، استفاده میشود صرفنظر از اینکه آیا آن دارای دیواره است یا خیر و آیا آن تنها به گردن و یا به انولوپهای کل جنین محدود میشود.

 در جنینهایی با ناهنجاریهای کروموزومی، نارسایی قلبی و بسیاری از سندرومهای ژنتیکی، ضخامت NT افزایش پیدا میکند.

غربالگری NT میتواند حدود 80% از جنینهایی با تریزومی 21 و سایر آنئوپلوییدهای مهم را با نرخ مثبت کاذب 5% شناسایی کند.

 ترکیبی از غربالگری NT و تست سروم مادری  freeو PAPP-A این تشخیص را تا 90% افزایش میدهند.

سونوگرافی عدد nt nb تعیین جنسیت

 شواهدی اکنون وجود دارند که نشان میدهند نرخ تشخیص از طریق معاینه استخوان بینی، جریان مجاری عروق و جریان سه لتی (تریکوسپید)  تا 95% افزایش می­یابد و نرخ مثبت کاذب تا 3% کاهش می­یابد.

غربالگری اولیه برای ناهنجاریهای کروموزومی: بنیاد طب جنینی (FMF)، یک فرایند آموزشی، حفاظت و ارزیابی جامع برای اجرای غربالگری اولیه ناهنجاریهای کروموزومی معرفی کرده است.

 FMF اعلام میکند که یک غربالگری موثر نیازمند:

1-انجام معاینه فراصوت بوسیله متخصص سونوگرافی آموزش دیده میباشد

2-اندازه­گیری سروم مادری    freeو PAPP-A در آزمایشگاههایی که عملکردی مطمئن با کیفیت بالا ارائه میدهند.

3-یک برنامه محاسبه خطری که از یک الگوریتم برمبنای شواهد علمی استفاده میکند.

4-مشاوره مناسب با والدین

متخصصین سونوگرافی باید دارای گواهینامه FMF در اسکن فضای شفاف پشت گردن بوده و جدا از مسئولیت خود از نرم افزار FMF جهت غربالگری ناهنجاریهای کروموزومی سه ماهه اول بارداری با درنظر داشتن سن مادر، ضخامت لایه NT، و سروم مادری  freeو PAPP-A استفاده کنند.

 آنها باید از مارکرهای اضافه برای ناهنجاریهای کروموزومی (استخوان بینی، جریان تریکوسپید و جریان مجاری عروقی) استفاده کنند و برای هر یک از این مارکرها گواهینامه مناسب را داشته باشند.

فضای بسیار شفاف پشت گردن

شرایط گواهینامه: شرایط کسب گواهینامه FMF صلاحیت در اسکن فضای شفاف پشت گردن (NT) عبارتند از:

1-حضور در دوره آموزشی مبتنی بر اینترنت در خصوص اسکن درطی دوره 13-11 هفتگی بارداری

2- ارائه یک گزارش کار از سه تصویر گرفته شده که شرح دهنده اندازه­گیری NT هستند.

سونوگرافی عدد nt nb تعیین جنسیت

 • دوره بارداری باید برای این تست 11 تا 13 هفته و 6روز باشد.
 • طول جنین از سر تا سرین باید بین 45 تا 84 میلیمتر باشد.
 • بزرگنمایی تصویر باید طوری باشد که سر جنین و قفسه سینه تمام محدوده غربال را اشغال کند.
 • باید یک نمای ساژیتال میانی از صورت تهیه شود. که بواسطه وجود نوک اکوژنیک بینی و شکل مستطیلی قدامی کام، دیانسفال شفاف در مرکز و غشای خلفی پشت گردن تعریف میشود. انحرافات ناچیزی از صفحه خط میانی دقیق موجب عدم رویت نوک بینی و مشاهده آرواره میشود.
 • جنین باید در وضعیت خنثی و بیحرکت باشد. سر آن به موازات ستون فقرات باشد. وقتی گردن جنین بیش از اندازه کشیده شده است ممکن است یک افزایش کاذب، و وقتی گردن نرم و خمیده است، کاهش کاذبی در اندازه­گیری نشان دهد.
 • باید مراقبت کافی برای تشخیص پوست جنین از پرده آمنیون صورت گیرد.
 • پهنترین قسمت شفاف همواره باید اندازه­گیری شود.
 • اندازه­گیریها باید نسبت به مرز داخلی خط افقی کولیس یا پرگارهای واقع شده روی خطی انجام شوند که ضخامت بافت شفاف گردن را تعریف میکند. خط عرضی کولیس باید طوری باشد که به سختی مشاهده گردد بطوریکه آن با خط سفید مرزی و نه با سیال پشت گردن ادغام شده باشد.
 • در بزرگنمایی تصویر (پیش و پس از زوم ثابت) مهم است ما بزرگنمایی تصویر را کاهش دهیم. که از قرار گرفتن اشتباه پرگار روی لبه پرزدار خطی که موجب برآورد پاییندست اندازه­گیری پشت گردن میشود جلوگیری میکند.
 • در طی اسکن باید بیش از یک اندازه­گیری انجام شود و آن اندازه­گیری که با اکثر معیارهای ذکر شده در فوق، منطبق است بایستی در پایگاه داده ثبت شود.
 • در حدود 5% موارد ممکن است بند ناف اطراف گردن جنین پیچانده شود و این نتیجه ممکن است افزایش کاذب NT ایجاد کند. در چنین مواردی اندازه­گیریهای NT در بالا و زیر بند ناف متفاوت هستند و در محاسبات خطر بهتر است از میانگین دو اندازه­گیری استفاده شود.
 •  

بازنگری کیفی و گواهینامه پس از آن:

 • هر متخصص سونوگرافی باید داده­های NT و سه تصویر برای ارزیابی، 12 ماه پس از کسب گواهینامه FMF صلاحیت در انجام تست NT و نرم افزار FMF برای محاسبه خطر، ارائه دهد. علاوه بر ارزیابی FMF همه متخصصین سونوگرافی تشویق میشوند تا تضمین کیفیت داخلی خود را بطور ماهانه از طریق بررسی توزیع NT خود با استفاده از مدول ارزیابی اتومات ادغام شده در نرم افزار محاسبه خطر FMF انجام دهند.
 • داده­ها و زمان اسکن همواره باید بطور واضح بر روی هر تصویر ارائه شده مشخص باشند. در صورت امکان نام بیمارستان نیز قید گردد. داده­های قدیمیتر از آخرین ارزیابی ممیزی، قابل قبول نیستند.
 • این ارزیابی شامل بررسی توزیع اندازه­گیریهای NT هر متخصص سونوگرافی و بررسی تصاویر آنها میباشد. افرادی که این ارزیابی را پشت سر میگذارند پس از آن مجدداً بطور سالانه ارزیابی شده و مجوز فعالیت آنها تمدید میشود. اگر کمتر از 30 اسکن انجام شده باشد توزیع اسکن قابل ارزیابی نیست اما در این موقعیت، افراد میتوانند ارزیابی ممیزی را پشت سر بگذارند اگر تصاویرشان رضایتبخش باشد.
 • اگر توزیع NT، خارج از محدوده مورد قبول واقع شود، اطلاعیه­ای برای فرد فرستاده میشود تا دریابد چگونه برمبنای بازنگری تصاویر، تکنیک NT خود را اصلاح کند. نام فرد سونوگرافی کننده از لیست دارندگان گواهینامه صلاحیت در NT حذف میشود.

 یک ارزیابی جدید به مدت سه ماه انجام میشود (سیاستهای ارزیابی را درصفحه FMF خودتان ببینید) و فرد سونوگراف میتواند دوباره اعتبار خود را در لیست وبسایت FMF بدست آورد وقتی ارزیابی او رضایتبخش باشد.

 ولی اگر در ارزیابی جدید همچنان استاندارد سونوگراف اصلاح نشده باشد آنگاه مجوز نرم افزار FMF این افراد باطل میشود.

 در چنین مواردی سونوگراف الزاماً باید مجدداً با گذراندن دوره آموزشی مبتنی بر اینترنت FMF در خصوص اسکن 13-11 هفتگی بارداری، و ارائه گزارش مناسبی از تصاویر، تقاضای صدور گواهینامه خود را مجدداً ارائه دهد.   سونوگرافی عدد nt nb تعیین جنسیت

برای عضویت در خبرنامه ماماطب آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید!

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonرزرو نوبت مطب تماس بگیرید!